Flottengeschäft: E-Autos verlieren im Mai 38 Prozent