Harte Maßnahme in Corona-Krise

BMW beurlaubt Tausende Mitarbeiter in USA ohne Lohn